Продужење рока за пријаву за упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатикуПродужење рока за пријаву за упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику

Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита за упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику, продужен је до петка, 15.04.2022. год.

Тако да родитељи ученика могу да поднесу пријаву у средњој школи у којој се полаже пријемни испит у времену од 08 до 14 часова, до 15.04.2022 .год., код секретара школе, на обрасцу пријаве који се добија код секретара школе.