Продужен рок за подношење пријава за упис у рачунарско одељењеПродужен рок за подношење пријава за упис у рачунарско одељење

Одлуком министра просвете продужен је рок за подношење пријава за полагање пријемног испита за упис ученика са посебним способностима

за рачунарство и информатику.

 

Ученици се могу пријављивати радним даном од 800 до 1400 сати код секретара Гимназије „Свети Сава“  или мејлом: skola@gimnazijapozega.edu.rs

закључно са понедељком 21. маја 2018. године до 1400 сати.