Проба Државне матуреПроба Државне матуре

У нашој школи је, 31.маја одржана проба Државне матура  теста из српског језика и књижевности з ученике трећег разреда.

Сврха пројекта је да се припреми образовни систем за спровођење државне матуре на крају средњег образовања у Републици Србији, што доприноси унапређењу квалитета образовања и већем учешћу у високом образовању.

Комисија за спровођење и регуларност је утврдила да је школа обавила припреме и успешно спровела све активности. Ученици су се одазвали задатку, дошли у предвиђено време и испоштовали сатницу теста.

Комисију су чинили:

Иван Драшкић, директор школе, председник комисије

Милош Јовановић, наставник историје

Дејан Станчић, наставник рачунарства и информатике

Гордана Варница, наставник физике

Горан Мићовић, наставник рачунарства и информатике

Ана Ђедовић Ђенић, секретар школе

„У циљу тестирања система за реализацију државне матуре данас је у свим средњим школама одржана проба овог испита. Овом активношћу Министарство просвете проверава сваки организациони сегмент процеса државне матуре од штампања тестова, њиховог паковања у сигурносне кесе, дистрибуције, решавања тестова, контроле, скенирања у 17 центара, софтверског прегледања, до могућности електронског подношења приговора на резултате прегледања тестова.

У оквиру овог процеса Министарство просвете тестира и нови информациони систем и портал Моја матура, путем ког ће се у будућности вршити пријава ученика средњих школа за државну матуру, постављање е-вежбаонице и материјала за припрему матуре, информисање кандидата о условима уписа на факултете и уписним квотама итд. Ученици и родитељи већ имају искуства са сличним софтвером, порталом Моја средња школа, путем кога се данас прати процес завршног испита на крају основне школе и врши упис у средње школе.

За око 50.000 ученика трећих разреда гимназија и четворогодишњих смерова средњих стручних и уметничких школа који су данас у оквиру ове пробе решавали тест из српског, односно матерњег језика, омогућен је увид у резултате теста и улагање приговора на порталу Моја матура, чиме се проверава овај сегмент процеса.

Решења за данашњи тест биће објављена на порталу Моја матура и свим средњим школама, а ученици ће моћи да уложе приговоре по објављивању прелиминарних резултата 5. јуна 2023. године, путем портала.

Државна матура је реформска активност и инструмент је унапређења квалитета целокупног образовног система, а посебно средњег образовања. Министарство просвете предложило је да се у циљу припреме образовног система за увођење државне матуре, имплементација овог испита у образовни систем продужи за две године, односно да се она уместо у јуну 2024. године, полаже у јуну 2026. године.“ ( са сајта https://prosveta.gov.rs/vesti/danas-proba-drzavne-mature/)