Прелиминарни резултати пријемног испита за упис у рачунарску гимназију, 5.6.2016.Прелиминарни резултати пријемног испита за упис у рачунарску гимназију, 5.6.2016.

БРОЈ ПОЕНА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У ГИМНАЗИЈИ “СВЕТИ САВА” ПОЖЕГА 5.6.2016.

Редни број шифра Број поена
       1.              101 68
       2.              102 32
       3.              103 176
       4.              104 154
       5.              105 92
       6.              106 154
       7.              107 196
       8.              108 116
       9.              109 196
   10.              110 130
   11.              111 132
   12.              112 198
   13.              113 112
   14.              114 112
   15.              216 174
   16.              217 134
   17.              218 136
   18.              219 218
   19.              220 196
   20.              221 198
   21.              222 130
   22.              223 90
   23.              224 196
   24.              225 176
   25.              226 174
   26.              227 130
   27.              228 196
   28.              229 240
   29.              230 154
   30.              331 150
   31.              332 136
   32.              333 72
   33.              334 30
   34.              335 68
   35.              336 152
   36.              337 86
   37.              338 198
   38.              339 112
   39.              340 88
   40.              341 112
   41.              342 72
   42.              343 174
   43.              344 174
   44.              345 112