Предавање ,,Заблуде о алкохолизму“Предавање ,,Заблуде о алкохолизму“

У нашој школи организовано је предавање ,,Заблуде о алкохолизму“

У среду, 22.6.2019.године, у оквиру програма партнерства са родитељима, организовано је предавање ,,Заблуде о алкохолизму“. У улози родитеља – едукатора нашла се г-ђа Биљана Попадић, психолог Дома здравља у Пожеги, која је у одељењу I-3 одржала презентацију и анкетирала ученике о познавању проблема алкохолизма. Ученици су активно учествовали, постављали питања и дискутовали. Часу су присуствовали професори веронауке и грађанског васпитања, педагог школе и одељенски старешина. Тиме је почео низ предавања на различите теме која ће родитељи  одржати у школи. Проширивањем нивоа сарадње са родитељима ( осим уобичајених облика сарадње у виду родитељских састанака или састанака Савета родитеља)  у васпитно-образовном процесу постиже се повезивање породичног и институционалног окружења. Оснаживањем родитељске компетенције веза ученик-наставник-родитељ се ојачава, ученици стичу осећај заједништва, поверења и  сигурности у модерном окружењу и изазовима које оно доноси.

Ученици су могли чути да је алкохолизам  најраспрострањенија болест зависности са високим степеном рецидива, те да повећана конзумација алкохола представља важан проблем јавног здравља. У последњој декади Европа бележи и пораст броја самоубистава, убист+ава као и других незгода узрокованих алкохолом. Конзумирање алкохола је повезано са више од 60 врста болести и повреда, а употреба алкохола је водећи фактор ризика од обољевања у земљама у развоју са ниском стопом смртности, а трећи по реду фактор ризика у развијеним земљама. Посебно значајан здравствени, али и економски проблем представља штетна употреба (злоупотреба) алкохола без знакова зависности (саобраћајни удеси, друге несреће, туче, убиства, затим оштећења јетре, кардиоваскуларна обољења итд.). Томе треба додати дуготрајно лечење, одсуствовање с посла, незапосленост, смањену продуктивност, насиље и криминал. Све то утиче на економско и емоционално стање чланова породице и повећање трошкова заједнице. Процењује се да је на годишњем нивоу око 23 милиона Европљана зависно од алкохола, са нематеријалном штетом у виду бола и патње чланова њихових породица у висини од око 68 милијарде евра.