Предавање ”Репродуктивно здравље”Предавање ”Репродуктивно здравље”

У периоду од 11.12. до 16.12.2019. у одељењима
III и IV  разреда Гимназије “Свети Сава”Пожега, реализована су интерактивна предавања на тему: Репродуктивно здравље.

Ученици су имали прилику да се о информишу о психофизичким променама у адолесценцији, комуникацији о сексуалности, контроли рађања и полно преносивим болестима.
Реализатор програма је Дом Здравља, Пожега, а предавачи: др Дана Неоричић, гинеколог- акушер, др Јулија Вукотић, гинеколог- акушер,
smsb Лјубица Рњаковић, msb Снежана Вуковић Младеновић и msb Ивана Арсић.