Предавање еколошке секцијеЕколошка секција је 2. фебруара 2015. приредила предавање о Рамсарској конвенцији.

2.фебруара 1971. године у Рамсару је потписана Рамсарска конвенција и овај датум је проглашен Светским даном влажних станишта. Рамсарску конвенцију је до сада потписало 160 земаља и ова конвенција је једна од најстаријих које се баве питањем заштите природе. Циљ конвенције је очување влажних подручја која су од пресудног значаја за опстанак многих биљних и животињских врста.
Србија је потписник Рамсарске конвенције и на својој територији има девет подручја која припадају категорији влажних станишта. Ова подручја и  њихов значај била је тема предавања које су 2.фебруара 2015.године одржали чланови еколошке секције Гимназије „Свети Сава“: Дуња Лончаревић, Селена Бошковић и Коса Копуновић.