Посета ученика наше школе НAВАК-уПосета ученика наше школе НAВАК-у

5. децембра 2019. група од 12 младих возача и ученика наше школе…

…(Лука Петровић, Ивана Савић, Никола Шишић, Јелена Петронијевић , Павле Златић, Андрија Пановић, Исидора Стошић, Ђорђе Јовановић, Вукашин Цатић, Сара Павловић, Тијана Бонџулић и Невена Бошковић) посетила је НAционалнa Возачка АКадемија (НАВАК). Посету је организовала полицијска управа нашег града у оквиру акције „живот за младе возаче“.

Идеја акције је да се младим возачима са пробном возачком дозволом кроз низ теоретских предавања и практичних вежби на време укаже на препоручљиве возачке навике. Ученици су од стручних лица са вишегодишњим искуством могли да чују занимљиве детаље о пасивној безбедности, утицају алкохола и других супстанци на возачке способности и утицају брзине на зауставни пут. Теоретска предавања пратиле су и практичне вежбе на новим возилима марке Toyota Corolla у којима су полазници проверили како зауставни пут зависи од брзине кретња, врсте подлоге и типа гума на возилу и како боље управљати возилом у кризним ситуацијама.