ПОСЕТА САЛОНУ УРБАНИЗМАПОСЕТА САЛОНУ УРБАНИЗМА

Породица и школа се повезују уписом детета у школу.

Иако су се често међусобно посматрале као два одвојена света са различитим улогама (породица васпитава, а школа образује), за дететов оптималан развој у оквиру образовно-васпитног процеса важно је да се нађу у складном суживоту. Повезивање породице са школом представља важан изазов за образовну политику наше школе.

Резултати истраживања у оквиру процеса самоведновања, ставили су акценат запослених (ПП служба, Тим за самовредновање, Тим за каријерно вођење, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Стручни актив за школско развојно планирање) на намеру да се истакне значај партнерства родитеља и школе, као и потреба активног и ефикасног укључивања родитеља у рад школе.

Кључни принципи партнерства породице са школом,  су прихватање идеје заједничког интереса и подељене одговорности, креирање позитивне климе у којој ће доминирати међусобно поверење, стављање фокуса на заједничке циљеве кроз ефикасно решавање проблема.

Нова визија укључивања родитеља у рад школе подразумева коришћење родитеља као образовних ресурса, у функцији учења и каријерног вођења. Спремност родитеља да учествовују у школским активностима, омогућује им бољи увид у улогу школе у развоју детета, бољи увид у могућу допуну својих васпитних компетенција, боље разумевање улоге наставника. Несумњиво је да партнерство породице и школе постаје императив.

На иницијативу родитељке Драгане Радовановић Бркић, дипломираног инжењера архитектуре, члана Савета родитеља школе/гимназије и члана Тима за школски развојни план, у Годишњи план рада школе укључена је као активност Тима за каријерно вођење, а у циљу професионалне оријентације ученика, посета САЛОНУ УРБАНИЗМА. Родитељка Драгана је  кроз лични пример указала на могућности и значај учешћа родитеља у активностима  школе.

Сваке године , осмог новембра, на светски дан урбанизма, урбанисти Србије се окупљају на отварању своје манифестације- САЛОН УРБАНИЗМА. На салону  се презентује део годишње продукције урбанистичких радова који говоре о тренутку у коме се планирање налази данас, кроз које се улажу напори у подизању свести професионалаца и јавности о важности развоја градова, са истовременим очувањем животне средине и нашег богатог културно-историјског насеља.

Дана 08. Новембра 2022. године група од 10 (десет) ученика четврте године Гимназије „Свети Сава“ Пожега је,  у пратњи професора Грозде Савковић и родитеља Драгане  Радовановић Бркић, присуствовала 31.-ом међународном Салону урбанизма у Чачку.

Већину групе су чинили ученици који су заинтересовани за упис на архитектонски факултет (њих шест), док су други део групе били ученици који се спремају за грађевински, електротехнички, машински и ФДУ.

Одлазак је подржала школа организацијом превоза на релацији Пожега- Чачак- Пожега и ангажовањем професора који ће пратити ученике.

Ученици су кренули комби превозом у 10 часова испред школе и стигли на одредиште у Чачак у  10:45.

Од 11:00 до 12:00 часова је трајао обилазак изложбе која је приређена у згради Дома културе у Чачку, где је изложено преко 150 радова Салона са актуелним темама из области просторног и урбанистичког планирања у Србији, региону (еx JU)  и иностранству (Кипар, Румунија, Финска и тд.).

Од 12:00 до 13:00 часова ученици су присуствовали церемонији отварања Салона у дворани Дома културе, као и додели награда за изложене радове. Ту су могли да додатно упознају не само релвантне категорије у просторном и урбанистичком планирању него и  наше еминентне стручњаке из области урбанизма.

Након церемоније је уприличен коктел у холу где је настављен обилазак изложбе и дружење. Ученици наше гимназије су имали прилику да на изложби сретну ученике из Техничке школе у Чачку, смер архитектонски техничари.

Обилазак је завршен у 15:00 часова. Ученици су се истим  комби превозом вратили у Пожегу до зграде гимназије.