Посета Controlpoint-у из УжицаПосета Controlpoint-у из Ужица

Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику посетилo је 13. децембра 2022. фирму “Controlpoint” из Ужица – једног од лидера аутоматизације у овом делу Балкана.

Ученици су имали прилике да се упознају како функционише фирма, да чују о добрим и лошим странама програмерског посла, да су фирмама осим програмера потребни и добри правници, економисти, инжењери, … Овакве активности су део стратегије наше школе која се односи на професионалну оријентацију ученика.