Полагање пријемног испитаПолагање пријемног испита

Са циљем успешне реализације пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику дајемо вам неколико неопходних информација.

Потребно је да:

 

  1. Ученици треба да буду у школи у којој полажу у 9.15 часова

 

  1. Ученици пријављени за пријемни у Гимназији „Свети Сава“ организовано одлазе у Ужице аутобусoм. Окупљање испред зграде Гимназије у Пожеги у 8 сати.

 

  1. У ужичкој гимназији биће истакнут јединствени списак ученика у холу школе и на вратима учионица.

Јединствени списак подразумева, да се ученици наводе по азбучном реду и да тако попуњавају учионице и друга места полагања.

 

  1. Решавање тестова од 10 до 12 сати

 

  1. Ученици имају:

Ђачку књижицу са фотографијом

Флашица воде и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Мобилни телефони су забрањени.

Празан папир обезбеђује школа и биће оверен печатом школе (по 2 по ученику) уколико је потребно за помоћни рад. Тај папир се не предаје