Полагање пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатикуПолагање пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Поштовани ученци,

Са циљем успешне реализације пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику дајемо неколико неопходних информација:

1. Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику полаже се у Ужичкој гимназији, 10.06.2020. године, од 10:00 часова.

2. Ученици који полажу пријемни треба да буду у Ужичкој гимназији најкасније у 9.15 часова. Гимназија „Свети Сава“ ће организовати превоз за ученике који то желе . Потребно је да се путем мејла skola@gimnazijapozega.edu.rs  пријаве за организован одлазак  у Ужице до понедељка, 8.06. до 14 сати.

3. Јединствени списак свих ученика, из различитих школа и градова, биће истакнут у холу школе и на вратима учионица Ужичке гимназије.

Јединствени списак подразумева, да се ученици наводе по азбучном реду и да тако попуњавају учионице и друга места полагања.

Препорука је да буде до 10 кандидата по учионици/просторији, односно да се обезбеди површина од 4 м² по кандидату.

4. Потребно је да ученици имају ђачку књижицу са фотографијом.

Дозвољено је понети флашицу воде и прибор за рад лењир, троугао, угломер, шестар, хемијску оловку, графитну оловку, гумицу и калкулаторе са основним рачунским операцијама . Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Мобилни телефони су забрањени.

5. Ученици добијају у школи већ припремљен празан папир оверен печатом школе (2 по ученику). Један папир се користи за помоћни рад и он се не предаје. Ученици не смеју имати код себе других папира.

6. Ужичка гимназија, као школа у којој се полаже пријемни, шаље резултате другим школама. На сајту школа могу се објавити само шифрирани резултати (заштита података о личности).

У холовима матичних средњих биће истакнути списакови са именом и презименом кандидата и резултатом пријемног.

7. На пријемном испиту не смеју да дежурају наставници математике, физике и информатике и рачунарства.

8. Прелиминарни резултати пријемних испита – до уторка, 16.06., до 08.00 часова

9. Коначни резултати пријемних испита – до среде 17.06., до 08.00 часова