ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

По календару, од 04. до 08. априла 2022. године, планиране су активности везане за подношење пријава за полагање пријемних испита неопходних за упис у уметничку школу (музичку школу, балетску школу и уметничку школу ликовне области), односно на образовне профиле у области уметности, одељења за ученике са изузетним, односно посебним способностима, школе у којима се део наставе остварује на страном језику и школе за талентоване ученике.

Подношење пријава се може извршите на три начина и то:

04.04. од 08 ч до 07.04. у 24 ч (понедељак-четвртак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита на Порталу: https://mojasrednjaskola.gov.rs/

·        07–08.04. 09–16 ч (четвртак-петак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита у матичним основним школама

·        07–08.04. 09–16 ч (четвртак-петак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита у средњим школама у којима се полаже пријемни испит

У доступним упутствима на порталу https://mojasrednjaskola.gov.rs/, као и на административном порталу https://admin.mojasrednjaskola.gov.rs , могу се пронаћи детаљни описи радњи везаних за подношење пријава за ученике.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Уколико за ученика постоји евидентирана пријава коју је потребно поништити, поништавање извршити тек након писане сагласности родитеља/дзз ученика чију је пријаву потребно поништити. Неопходно је прво штампати пријаву планирану за поништавање на којој ће родитељ/дзз својеручно, читко написати текст: „ Сагласан/а сам да се пријава број_______ поништи.“

Такође је потребно да родитељ/дзз упише датум и време, читко своје име и презиме, број личне карте или другог идентификационог документа издатог од _____, и на крају потпише.

Изјава у овом облику се заводи у протокол школе и задржава у школи.

Тек након тога директор или овалашћено лице може извршити поништавање пријаве.