Подношење приговора на пријемни испит из математикеПодношење приговора на пријемни испит из математике

Подношење приговора на прелиминарне резултате пријемног испита из математике је у уторак 24.05.2022. године од 8 до 16 часова у просторијама школе. Приговор се подноси на посебном обрасцу који се добија код секретара школе.

Објављивање коначних резултата је у среду 25.05.2022 . године најкасније до 8 часова на поралу МСШ.