Почетак другог полугодиштаПочетак другог полугодишта

Обавештвамо вас да друго полугодиште и наставни рад почиње у понедељак, 18.01.2021.године. Ученици крећу у преподневну смену, од 7 часова. Настава се одвија по комбинованом моделу. Са непосредним радом креће ДРУГА група ученика сваког одељења, док је прве недеље на онлајн настави ПРВА група. Часови ће трајати 30 минута, а распоред часова је новембарски (http://raspored.rs/pub/?pid=1hu6&v=n).

С поштовањем,

Иван Драшкић, директор школе