ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТАОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Са циљем успешне реализације пријемног испита у недељу, 02.06.2019. за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику дајемо вам неколико
неопходних информација.

Потребно је да:

 1. Ученици буду у школи у којој полажу у 9.15 часова
 2. Ученици пријављени за пријемни у Гимназији „Свети Сава“ Пожега организовано одлазе у Ужице аутобусoм. Окупљање испред зграде Гимназије у Пожеги од 8 сати, полазак у 8.15 .
 3. У ужичкој гимназији биће истакнут јединствени списак ученика у холу школе и на вратима учионица.
  Јединствени списак подразумева, да се ученици наводе по азбучном реду и да тако попуњавају учионице и друга места полагања.
 4. Решавање тестова од 10 до 12 сати
 5. Ученици имају:
  • Ђачку књижицу са фотографијом
  • Флашица воде и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Мобилни телефони су забрањени.
  • Празан папир обезбеђује школа и биће оверен печатом школе (по 2 по ученику) уколико је потребно за помоћни рад.