Општинско такмичење талентованих ученикаОпштинско такмичење талентованих ученика

Општинско такмичење талентованих ученика за поједине наставне области, одржано је 18. децембра 2023.године у библиотеци школе.

У првом циклусу такмичења учествовало је чак 30  ученика. Они су се такмичили из шест наставних предмета и освојили добре резултате. Такмичење је припремила и организовала координаторка Центра за таленте, Данијела Бугарчић, а комисију за реализацију и преглед тестова су чинили професори школе: Весна Девеџић, Марија Јеверичић, Кристина Томић, Анка Ђурић, Наташа Протић и Гордана Варница. Након овог нивоа такмичења, ученике чека израда научно – истраживачког рада и припрема за тестове знања.

            Гимназија Свети Сава је потписник Меморандума о сарадњи са Центром за таленте Чачак.  Суштина документа је успостављање, законско дефинисање и развој сарадње  између Школе и Центра за таленте. Сарадња која је предмет Меморандума обухвата све облике и процесе повезивања и подршке у активностима које потписници Меморандума реализују, а које се односе на рад са ученицима са изузетним способностима.

            ,,Потписници се Меморандумом обавезују на сарадњу у пружању образовно васпитне подршке ученицима који показују изузетне способности у некој научној, односно наставној дисциплини. Центар за таленте Чачак пружа подршку у следећим наставним дисциплинама:

Математика, Српски језик, Књижевност, Физика, Енглески језик, Хемија, Биологија, Историја, Географија, Мехатроника, Информатика, Заштита животне средине и Психологија. Центар из наведених дисциплина реализује програме који обогаћују знања и развијају ставове, вештине и способности ученика са изузетним способностима, чиме доприноси развоју предметних и међупредметних компетенција ученика. Ученици који су полазници Центра за таленте имају могућност такмичења на Републичком такмичењу талената и смотри истраживачких радова. Учешће на такмичењу није обавезујуће, већ је ствар избора, процене ментора и постигнутих резултата ученика. Такмичења која организује Мрежа регионалних центара Републике Србије, у чијем је саставу и Центар за таленте Чачак, имају три нивоа такмичења (градски/општински, регионални и државни ниво). Такмичење подразумева израду теста из одабране научне/наставне дисциплине (одабраног предмета) и усмену одбрану написаног истраживачког рада. Центар за таленте и Школа доприносе овладавању техником академског писања, односно развоју ученичких предметних и међупредметних компетенција. “