ОБУКА  “Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе”ОБУКА  “Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе”

Обука је одржана 23.11.2023.год. у просторијама Гимназије са почетком у 10 сати и 14 сати.

Састанку су присуствовали  представници три школе из Пожеге: ОШ „Петар Лековић“,

Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе.

(Модул 2)

Обука је део  пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – ”Учимо сви заједно“ који спроводе Министарство просвете Републике Србије и УНИЦЕФ у Србији уз подршку Делегације Европске уније. Партнерска организација на реализацији компоненте пројекта „Унапређивање капацитета запослених за инклузивно образовање и васпитање“ је ЦИП – Центар за интерактивну педагогију из Београда. 

Циљ обуке: оснаживање чланова школских колектива за примену диференцијације наставе и учења, даље унапређивање подршке диференцијацији наставе и учења

Садржај обуке :

  • Шта је диференцијација наставе и учења,
  • Критички осврт  на досадашње праксе диференцијације наставе и учења,
  • Идеје од колега из других школа и ментора о томе како се може

унапредити пракса диференцијације наставе и учења.

Учесници обуке:

1. наставници који су већ прошли претходне обуке из Модул 1 Модул 2

2. директор

3. стручна служба;

4. представници Тима за инклузивно образовање;

5. представници Педагошког колегијума;

6. представници других релевантних тимова (Тим за професионални развој запослених, Стручни актив за развојно планирање, Тим за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања)

Одабрани представници школе припремели су кратко излагање о  специфичностима школе, структури  својих ученика, примере угледних часова из своје школе на  тему: ”Диференцијација из школске праксе”.

Полазници обуке  презентовали су на који начин су до сада применили увиде из обуке о диференцијацији наставе и учења на нивоу школe а стручни сарадници како су  пратили и подржавали примену диференцијације наставе и учења.

Присутни су имали прилику да чују једни друге и изјасне се о  тренутним потребама подршке   унутар школе, од стране других школа, од стране локалне заједнице, од стране пројектног тимa.

Водитељи обуке биле су: Зорица Димитријевић и др Александра Милошевић

ПП служба