Обележен 20. април – Међународни Дан заштите од букеОбележен 20. април – Међународни Дан заштите од буке

Наши ученици су обележили 20.април, Међународни Дан заштите од буке.

Ученици Анастасија Дробњак III-1, Ирена Ђорђевић III-1 , Стефан Јовићевић III-4, Наталија Никетић II-1, Вања Пантелић III-1, Марта Димитријевић III-1, Александар Ђурић III-1, Данило Милијановић III-2 и Лена Божовић III-1 су обележили Међународни Дан заштите од буке.

Бука је звук који се субјективно доживљава као прегласан, неугодан или неочекиван. Под буком се подразумева сваки непријатан и непожељан звук, који се својом јачином издваја од осталих.
Бука представља пратећу појаву савременог начина живота, нарочито у условима градске и индустријске средине и делује на човека директно и индиректно оштећујући његово здравље, изазивајући умор и смањење радне способности, омета споразумевање, ремети концентрацију, одмор и сан. Може се сматрати као посебан облик стреса и загађености човекове радне и животне средине.
Постоје индивидуалне разлике у реакцији на буку. Ниво буке се изражава у децибелима (dB) и креће се у распону од нуле- минималне јачине коју чуло слуха може да региструје, до 130 dB када престаје слушна осетљивост и јавља се бол. Губитак осетљивости у том подручју се посебно непријатно доживљава, осим утицаја на радну способност утиче и на  социјално и психолошко функционисање човека.
Поред директног дејства- оштећење слуха, бука има и екстрааудитивне ефекте. Делује на срце и крвоток, систем за варење, ендокрини систем, вишу нервну функцију и вегетативне реакције. Посебно се неповољно одражава на концентрацију пажње и опажање, утиче на опште расположење, изазива брже замарање, појачава агресију и раздражљивост.
Поред буке на радном месту на човека неповољно делује и градска или комунална бука.
Буком је ометено више од 50% европског становништва, а око 16% живи у „црним акустичким рупама“.