Обележавање Европског дана борбе против трговине људимаОбележавање Европског дана борбе против трговине људима

18.10.2020. године

Процењује се да се данас у свету невероватних 27 милиона људи држи, против њихове воље, у ропском положају – а то је више него икада до сада у историји људске врсте.

Према подацима Уједињених нација 700 000 жена, деце и мушкараца сваке године постану жртве трговине људима, а зарада остварена од трговине људима процењује се на 7 до 60 милијарди долара годишње.

Трговина људима подразумева продају и куповину, тј. држање неке особе у циљу њене експлоатације, као и све друге радње које могу бити део тог процеса (нпр. превоз, скривање, чување и сл.). До експлоатације увек долази и експлоатација се увек одржава употребом силе, претње, преваром, злоупотребом овлашћења и/или злоупотребом тешког положаја, отмицом или на неки други начин. Када се ради о трговини децом, није важно које средство је употребљено, тј. говоримо о трговини људима иако није било елемената претње, принуде, злоупотребе положаја и слично. Такође, пристанак жртве на експлоатацију не мења чињеницу да се ради о трговини људима и да је то кривично дело.

Циљ трговине људима је остваривање зараде (или неке друге користи) кроз експлоатацију, било да се ради о сексуалној експлоатацији, принудном раду, принудном просјачењу, принуди на вршење кривичних дела, илегалном усвојењу, принудним браковима, трговини органима или неком другом облику. Један од уобичајених стереотипа је да трговци људима своје жртве излажу искључиво сексуалној експлоатацији, те да су само жене и девојчице угрожене, а занемарују се други облици експлоатације, као што је радна експлоатација, чије су жртве најчешће мушкарци.

Феномен трговине људима је озбиљан међународни проблем који се значајно одражава  на живот младих у Европи. У последње време повећава се број жртава које, како је утврђено, потичу из Jугоисточне Европе. Република Србија, због свог географског положаја, је земља транзита за жртве које долазе из Источне Европе и Балкана на путу ка земљама  Европске  Уније. Србија се такође сматра земљом дестинације и земљом порекла жртава мреже трговине људима.

Многи млади траже запослење у Западној Европи верујући да ће тамо наћи добре послове. У току тражења запослења , недовољно свесни ризика да би могли  да постану предмет  трафикинга, није неуобичајено да жртве не сумњајући прихвате наизглед атрактивне понуде. У највећем броју случајева, они нису свесни да највероватније неће наћи запослење одлазећи у земљу у којој не знају језик, ни културу, ни законе. Реалност је да млади који налазе посао преко агенција за запошљавање које им обећају послове у домаћинству, и угоститељству и сл. обично заврше радећи под робовским условима, примајући малу или никакву новчани накнаду, без уобичајеног радног времена, без социјалног и здравственог осигурања, радећи илегално, често само са туристичком визом, или без визе, што им још више отежава ситуацију и спречава их да потраже помоћ из страха од мера које би локалне власти могле предузети.

Велика материјална добит која се остварује трговином људима у комбинацији са малим ризиком којем су трговци изложени, довели су до брзог раста ове илегалне активности коју контролишу криминалне организације. Трговина људима је у тесној вези  са другим илегалним радњама као што су прање новца, трговина наркотицима, фалсификовање докумената и кријумчарење.

Млади људи треба да буду свесни опасности које  представља злочин трговине људима, могуђности легалне миграције и запошљавања у иностранству, као и озбиљних ризика које са собом носи нерегуларна миграција.  Свест већег броја људи о овом проблему води ка снажнијем отпору против ове ужасне неправде.

Механизми помоћи који постоје  у случају да особа постане жертва трговине људима

У СРБИЈИ:

– потребно је контактирати полицију

– потребно је контактирати службу за координацију  заштите жртава трговине људима

– позвати ASTRA SOS инфо-линију 011/3347-817 од понедељка до петка од 14:00 до 20:00 часова

У ИНОСТРАНСТВУ:

– потребно је контактирати амбасаду Србије

– контактирати IOM канцеларију (Међународна организација за миграције)

– контактирати полицију

LINK FILM:

Психолошко-педагошка служба