Обавештење за упис ученика у први разредОбавештење за упис ученика у први разред

Упис ученика у први разред може се извршити подношењем пријава за упис електронским путем или непосредно, доласком у школу.

Упис ученика у први разред електронским путем, преко портала Моја средња школа, је од 14.07. 2022. год. у 8 часова до 20.07.2022. (први и други уписни круг).

Упис ученика, непосредно, у школи је 14. 07. и 15.07.2022. год. од 08 до 15 часова (први уписник круг). Други уписни круг је 16.07.2022.

Ученици који се непосредно пријављују у школи за упис, подносе: уверење о завршеном основном образовању, уверење о положем завршном испиту и пријаву за упис (образац пријаве се преузима и попуњава у средњој школи при упису).