Обавештење за упис ученика у први разред у шк. 2023/2024. год.Обавештење за упис ученика у први разред у шк. 2023/2024. год.

Упис ученика у први разред може се извршити подношењем пријава за упис електронским путем или непосредно, доласком у школу.

Упис ученика у први разред електронским путем, преко портала Моја средња школа, је од 03.07. 2023. год. у 8 часова до 07.07.2023. (први и други уписни круг).

Упис ученика, непосредно, у школи је 03. 07. и 04.07.2023. год. од 08 до 15 часова (први уписни круг). Други уписни круг је 05.07.2023. год. од 08 до 15 часова.

Ученици који се непосредно пријављују у школи за упис, подносе: пријаву за упис (образац пријаве се преузима и попуњава у средњој школи при упису), уверење о завршеном основном образовању и уверење о положем завршном испиту.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС (при упису непосредно у школи):

  • Пријава за упис (добија се и попуњава у средњој школи при упису)
  • Уверење о завршеном основном образовању
  • Уверење о положеном завршном испиту