ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Обавештавамо пријављене ученике да ће пријемни испит из математике ради уписа у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику за шк. 2021/2022. год., бити одржан у недељу, 09.05.2021. год., од 10 до 12 часова, у Гимназији „Свети Сава“ Пожега, у складу са Календаром уписа ученика у средњу школу.

Пријављени ученици треба да дођу у школу најмање 45 минута пре почетка полагања испита, и да са собом, поред опреме потребне за рад (графитне оловке, гумице, хемијске оловке, шестара, лењира, троугла и калкулатора са основним аритметичким операцијама) понесу и ђачку књижицу са овереном фотографијом.