ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Пријемни испит из математике ради уписа у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику за шк. 2023/2024. год., бити одржан у суботу, 20.05.2023. год., од 10 до 12 часова, у Гимназији „Свети Сава“ Пожега, у складу са Календаром уписа ученика у средњу школу.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат који положи пријемни испит остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и

информатику. Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Упутство за ученике

Пријављени ученици треба да дођу у школу најмање 45 минута пре почетка полагања испита.

За рад је предвиђено 120 минута.

Потребно је да ученици обавезно понесу:

-ђачку књижицу;

-од опреме: графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком.

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИГОВОРА НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

  • Крајњи рок за објављивање прелиминарних резултата са пријемног испита из математике је до уторка, 23.05.2023. год. на Порталу МСШ, до 08 часова.
  • Подношење приговора на прелиминарне резултате пријемног испита је у уторак, 23.05.2022. од 8 до 16 часова, у школи у којој се полагао пријемни испит. Приговори се подносе на посебном обрасцу који се добија код секретара школе.
  • Објављивање коначних резултата је у среду, 24.05.2023. год. најкасније до 08 часова на Порталу МСШ.