Обавештење о почетку школске годинеОбавештење о почетку школске године

Настава у гимназији почиње 1. септембра, у поподневној смени.

Настава ће се одвијати по моделу непосредног рада у школи за све ученике, у складу са Стручним упутствима и препорукама Министарства просвете, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Промена модела наставе (непосредан рад, комбинован рад – непосредна настава и настава на даљину, или настава на даљину) вршиће се на основу одлука Тима за праћење епидемиолошке ситуације и кризног штаба на новоу општине.

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ  РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА БИТИ ОДРЖАНИ У УТОРАК, 31.08.2021. ГОД. У СЛЕДЕЋЕМ ВРЕМЕНУ:

I-1 у 17:00, родитељски састанак

I-2 у 17:30, родитељски састанак

I-3 у 18:00, родитељски састанак

I-4 у 18:30, родитељски састанак

Списак  ученика првог разреда распоређених по одељењима биће објављен у понедељак, 30.08.2021. год. на огласној табли школе