Нове мере у вези са организацијом рада школеНове мере у вези са организацијом рада школе

Поштовани родитељи и ученици,

Обавештавамо вас да је на основу препорука Кризног штаба за сузбијање заразне болести   Covid-19,  које су донете на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/2021. годину.

У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада за средње школе на територији Републике Србије, обавештавамо вас да се прво полугодиште завршава 18. децембра 2020. године, да зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године и да друго полугодиште почиње 18. јануара.

Према наведеној Уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године  образовно-васпитни рад у  свим средњим школама одвијаће се на даљину. Овим моделом наставе обезбедиће се остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије и Јавног медијског сервиса РТС.

Настава на даљину омогућиће континуирано праћење и оцењивање учениких постигнућа. Код свих метода оцењивања инсистираће се на битним садржајима и активностима тј. на оним који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све добијене оцене, како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. Закључна оцена ће бити јавна и образложена. Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико ученик нема оцена, јер из оправданих разлога није могао одговарати, може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају полугодишта. У другом полугодишту ће бити посебно планиран рад са том групом ученика.

На овај начин биће остварена и епидемиолошка безбедност за све актере у образовно-васпитном процесу.

 Захваљујемо се на разумевању и подршци и свима желимо пуно здравља у наредном периоду.

                                                                            Гимназија „Свети Сава“, Пожега