Нова сатница часоваНова сатница часова

Од 14.1.2019. у нашој школи настава почиње у 7:15 а распоред часова у току дана је:

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

1.час 7:15 – 8:00
2.час 8:05 – 8:50
Одмор 25 min 8:50 – 9:15
3.час 9:15 – 10:00
4.час 10:05 – 10:50
Одмор 10 min 10:50 – 11:00
5.час 11:00 – 11:45
6.час 11:50 – 12:35
7.час 12:40 – 13:25

…..

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

1.час 13:30 – 14:15
2.час 14:20 – 15:05
Одмор 25 min 15:05 – 15:30
3.час 15:30 – 16:15
4.час 16:20 – 17:05
Одмор 10 min 17:05 – 17:15
5.час 17:15 – 18:00
6.час 18:05 – 18:50
7.час 18:55 – 19:40