Научно такмичење “Хероји будућности”Научно такмичење “Хероји будућности”

Ученици Гимназије “Свети Сава“ су учествовали на конкурсу “Хероји будућности“. Задатак такмичења је био креативна примена научних идеја у решавању проблема из екологије.

Одрживи развој и коришћење обновљивих извора енергије су примарни задаци човечанства. Повећан број становништва и све већа потрошња енергије изазов је за научнике.
Једини начин да се добију мегавати јесте сакупљање миливата које нуди човеково природно окружење: Сунце, ветар, вода, плима и осека.
Овај конкурс је био такав један покушај.
Тим наше школе је овим поводом направио соларни колектор од лименки. На једном крају дрвеног рама постављен је вентилатор који увлачи ваздух. Пролазећи кроз систем ваздух се загрева апсорбованом соларном енергијом и излази са друге стране.

Аутори макете и филма су:
Марјановић Лука III-3 , Милосављевић Никола III-3, Јовићевић Јовица III-3,
Јовићевић Никола I-4 и Јовићевић Стефан I-4 .

http://www.chemgeneration.com/rs/futureheroes/tim-solarni-kolektor—nau%C4%8Dno-takmi%C4%8Denje-heroji-budu%C4%87nosti.html

Future Heroes Science Competition - Serbia, 2015