Националнa платформa „Чувам те“лада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља у школама под називом „Чувам те“. Платформа на једном месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља у школама.

Платформа на једном месту представља јавности, а посебно циљним групама – ученицима, родитељима и наставницима све предузете мере, доступне програме, активности и актуелности, али и кроз едукативни део подиже ниво знања и информисаности о овој теми.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

Шта је насиље и врсте насиља

 • Шта је насиље?
 • Физичко насиље
 • Психичко насиље
 • Сексуално насиље
 • Експлоатација
 • Дигитално насиље
 • Социјално насиље
 • Трговина људима
 • Насилни екстремизам
 • Занемаривање и немарно поступање
 • Злоупотреба детета и ученика

Поступање у случају насиља

 • О Тиму школе за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Мере које установа предузима у зависности од нивоа насиља над дететом/учеником
 • Ситуације када се укључују друге установ

Едукација о превенцији насиља

Онлајн обука за ученике (cuvamte.gov.rs)

Онлајн обуке за запослене (cuvamte.gov.rs)

Онлајн обуке за родитеље (cuvamte.gov.rs)

Циљ онлајн обука (cuvamte.gov.rs)