Модерна у сликарству и поезији француских песникаМодерна у сликарству и поезији француских песника

Дана 28.новембра 2019.године у холу Гимназије „Свети Сава“одржан је јавни, тематски час  „ Модерна у сликарству и поезији француских песника“.

Ученици су презентовали своје знање из ликовне културе, француског и српског језика и књижевности. Том приликом су  представили ликовне радове који су настали као продукт истраживања модерне у сликарству као и три збирке изабраних песама које садрже мотив жене, односа друштва и лирског субјекта, музике и лепоте у поезији песника француске модерне. Истражујући дате мотиве ученици, подељени у групе, направили су свој избор песама, написали одговарајући предговор и осмислили изглед насловне стране. Публика је имала прилике да чује стихове и карактеристике певања водећих француских песника овог периода и то на француском језику.

 Носиоци активности били су ученици III1, IV1и IV2 разреда.