Млади у превенцији насиља и дискриминацијеТоком школске 2014/15. године, ученици наше школе ће учествовати у пројекту “Млади у превенцији насиља и дискриминације” у организацији Ужичког центра за права детета, уз фининансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије. Пројекат траје од септембра 2014. до јануара 2015. а у оквиру пројекта ће се обучити млади вршњачки едукатори који ће реализовати вршњачке радионице на тему „Млади у превенцији насиља и дискриминације“, а обука ће обухватити ученике свих разреда наше школе.

Од септембра до октобра будући вршњачки едукатори су прошли обуку у виду 6 радионица. Од укупно 17 полазника, обуку је успешно завршило 14 вршњачких едукатора.
Од краја октобра до почетка децембра вршњачки едукатори су одржали 7 радионица на теме дискриминације, толеранције, стереотипа и предрасуда, насиља и превенције насиља а обуку је прошло око 200 ученика свих разреда наше школе.

У новембру месецу, у холу школе је обележен Дан толеранције и Светски дан права детета.

После реализације вршњачких радионица, као евалуација претходних догађања а и потребе младих да се више говори али и ради на превецији психичког насиља, изродила се акција која ће указати на већу пажњу и посвећеност овом проблему. Вршњачки едукатори су осмислили перформанс на тему психичког насиља а све забележили камером и то претворили у један спот. Као резултат овог пројекта видимо већу заинтересованост ученика нижих разреда да и сами учествују у пројектима овог типа, као и за саму тему.