Међународни програм “Physics Masterclasses”Међународни програм “Physics Masterclasses”

Међународни програм “Physics Masterclasses” из области физике елементарних честица у Србији су организовали универзитети у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, у сарадњи са IPPOG (“International Particle Physics Outreach Group”).

Ове године је једна од дестинација овог програма била и Факултет Техничких наука у Чачку, где су дошли на предавање и ангажовали се пет матурантата наше школе.

Циљ програма је да уведе ученике завршних разреда средње школе у ово узбудљиво и модерно научно поље које се бави истраживањима неких од фундаменталних тајни природе. Предавања активних истраживача и професора су пружила увид у теме и методе основних истраживања елементарних честица и сила које делују између њих, омогућавајући студентима да анализирају стварне податке из експеримената физике високих енергија спроведених у CERN-у у Женеви.

На самом почетку, учесници су поздрављени уводним речима добродошлице од стране продекана ФТН-а, др. Небојше Митровића. 

Затим је Јелена Јовичевић са института физике у Београду одржала презентацију у којој нас је увела у причу о физици елементарних честица, а потом објаснила какви се експерименти раде у CERN-у, међу њима најпознатији велики хадронски сударач LHC. Један од већих проналазака у том експерименту би такође био проналазак Хигсовог бозона, у коме је Јелена директно учествовала и пренела учесницима своје утиске.

Поступак мерења на експерименту ATLAS је потом презентовала Ема Маричић из Париза преко Zoom платформе.

После краће паузе је одржана промоција факултета коју су извели др. Милентије Луковић и др. Небојша Митровић у дискусији о истраживачким активностима и могућностима за студенте. У тој дискусији су навели доста примера који су се могли директно повезати са темом пројекта – експерименти мерења степена радиоактивности различитих материјала у нашој околини, узорци биљака и хране који су захватили радијацију из Чернобиља кад је радиоактивни облак прошао кроз наше подручје итд.

Након промоције су на реду биле интерактивне вежбе у програму HEPATIA, основаном од стране CERN-а, где су ученици из већ готових графички представљених модела атома имали задатак да, уз помоћ студената физике из Београда, анализирају догађаје у акцелератору LHC, тј. пронађу распаде и енергије распада неутралних честица на пар електрона и позитрона или пар позитивно и негативно наелектрисаних мијона, и идентификују распад Хигсовог бозона на парове фотона, два пара електрона и позитрона, два пара позитивно и негативно наелектрисаних мијона или мешавину.

Кад су сви завршили, урађена је кратка дискусија резултата, а затим је одржана видео конференција са самом Европском организацијом за нуклеарна истраживања и њихова два представника Martin Rybar и Jennifer Roloff.

Детаљно се дискутовало о резултатима вежби, не само из Србије, него и других земаља које су учествовале у програму (Немачка, Бразил, Шпанија…) а затим је после QnA сесије одрађен кратак квиз да се види колико је знања усвојено током дана. На крају су сви учесници добили сертификате за учешће и неколико поклона од стране факултета.

Програм је успео да постигне свој циљ: да приближи чари нуклеарне физике средњошколцима у целом свету. Најимпресивнија ставка у овом целом програму је што је организован у року мањем од седам дана.

Ана Тукић-Грубиша