Међународни дан особа са инвалидитетомМеђународни дан особа са инвалидитетом

Међународни дан особа са инвалидитетом је само један дан у међународном календару, али симболизује акције које би требало предузимати свакодневно како би се створиле заједнице које су разнолике и прихватљиве за све људе.

На овај дан се подржава:

  • Препознавање и вредновање разноликости заједнице, неговање улоге коју сви имамо, без обзира на наше способности;
  • Разумевање и учење из искустава људи који живе са инвалидитетом;
  • Колектив, ученици Гимназије ”Свети Сава” дају подршку Међународном дану особа са инвалидитетом, и поздрављају  мисију да ће се у будућности  неговати свест која карактерише једнака људска права.

У свету je око 240 милиона деце са сметњама у развоју;Морамо их видети, урачунати и укључити.
UNICEF 

https://www.youtube.com/watch?v=j17axG1s1fo&ab_channel=LauraBendixsen-Williams