Међународни дан особа с инвалидитетомМеђународни дан особа с инвалидитетом

Имајући у виду позитивне тенденције Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са образовањем особа сa инвалидитетом, Гимназија ‘’Свети Сава’’ Пожега пружа подршку ученицима  са инвалидитетом.

Данас, на Међународни дан особа са инвалидитетом, славимо допринос и потенцијал ученика са сметњама у развоју.

Стручни сарадник, дефектолог Јелена Ерић припремила је пригодан текст за ученике са сметњама у равоју,  а ученица Миливојевић Јана IV3 презентацију на тему Сметење у учењу

Брајево писмо

Слепе и слабовиде особе као аутентично писмо користе Брајево писмо.

За изум Брајевог писма је заслужан Луј Брај. Реч је о широко коришћеном рељефном систему читања и писања којим се користе слепи. То је шестотачкасти код сачињен од шест уздигнутих тачкица мрежасто распоређених. Постоје 63 комбинације ових тачкица, што значи да се оне могу пренети навише језика, укључујући и музичку, математичку, физичко-хемијску па и шаховску нотацију.

Брајево писмо је важно за описмењавање и доживотно образовање слепих, њихову слободу

изражавања и мишљења, као и социјалну инклузију. Ово је у складу са Конвенцијом

Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, који говори о инклузивном и

истоветном квалитету образовања и промоцији могућности доживотног образовања за све.

Слепе особе користе два начина читања: читање прстима, односно Брајево писмо и читање

помоћу звука, односно читање књига у аудио (најчешће мп3) формату, које чита спикер, или путем рачунара, које чита говорни софтвер. Па иако су Брајеве књиге гломазне, а звучне изузетно лако преносиве и у многим ситуацијама се лакше користе, описмењавање Брајевим писмом је од изузетног значаја за слепе. Наиме, реч се може исправно написати само ако се прочита, али не и ако се чује. Тако постоји велика вероватноћа да ће неко коме рачунар или спикер прочита реч “председник”, ову реч писати са “тс” уместо “дс”, зато што се при изговору тако чује. Исто важи, нпр. и за речи “био”, “координација” итд. Дакле, само читањем човек (па и слеп) може стећи висок ниво писмености.

Како се Брајево писмо уклапа у нове технологије

Можемо рећи да постоје две револуције у промени начина живота слепих.

Прва се догодила половином 19. века, када је писмо Луја Браја почело да се примењује. Тада је створена могућност да се слепи образују као и њихови видећи вршњаци, да имају приступ књигама свих врста и да могу да пишу писма, обележавају оно што им треба у свакодневном животу и користе Брајево писмо на много начина и у много случајева. Ово је употпунила друга револуција, коју су донели рачунари. Она је омогућила да се створи несметана комуникација између слепих и видећих особа, као и несметана размена свих могућих садржаја између њих.

Ако се користи Брајев дисплеј при читању садржаја на екрану рачунара, онда је то савршено употпуњавање Брајевог писма и савремених информатичких технологија. Дакле, једно никако не може да искључи друго, него је једно другом савршена допуна.

Међународни дан особа са инвалидитетом је само један дан у међународном календару, али симболизује акције које би требало предузимати свакодневно како би се створиле заједнице које су разнолике и прихватљиве за све људе.

На овај дан се подржава:

  • препознавање и вредновање разноликости заједнице, неговање улоге коју сви имамо, без обзира на наше способности;
  • разумевање и учење из искустава људи који живе са инвалидитетом;

ПП СЛУЖБА