МЕДИЈСКА КУЛТУРАМЕДИЈСКА КУЛТУРА

СЕМИНАР СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Семинар Медијска култура, који у оквиру пројекта Дигитални погон реализују Новосадска новинарска школа и Библиотека плус, одржан је 11. јуна 2018. у Гимназији „Свети Сава“ Пожега. Реализовали су га Зоран Хамовић, оснивач, директор и главни уредник издавачке куће „Clio“, др Александар Луј Тодоровић, професор Факултета драмских уметности у Београду,  и др Маја Вукадиновић, доцент на Факултету савремених уметности и Факултету примењених уметности. Семинару су присуствовали професори и стручни сарадници Гимназије и других школа из Пожеге, културни делатници из установа културе и ученици Гимназије. Семинар је наишао на изразито велико интересовање код наставника и ученика Гимназије који су спонтантом интерактивношћу потврдили успешност овог пројекта.

Реализатори семинара су учеснике упутили у развој медија, њихову особеност у савременом добу, неопходност усвајања и коришћења нових информационих технологија и мултимедијалних техника у настави ради иновативног приступа школском градиву и развоју критичког мишљења и медијске писмености код ученика. Пошто је од наредне школске године најављено увођење у образовни систем изборног предмета Језик, медији и култура, семинар је дао значајан допринос развоју компетенција наставника и стручних сарадника.