Kонкурс „Подршка СТЕАМ образовању у средњим школама”Kонкурс „Подршка СТЕАМ образовању у средњим школама”

Фондација Ана и Владе Дивац и НЦР Фондација, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Центром за промоцију науке,  а у оквиру пројекта „Подршка СТЕАМ образовању у средњим школама“ расписала је конкурс за средње школе са територије Републике Србије.

Циљ конкурса је обезбеђивање услова за квалитетније СТЕАМ образовање у Србији, односно промоција науке, технологије, инжењерства, уметности  и математике  међу средњошколцима и младима у Србији.

Средње школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе могле су се пријавити на конкурс за опрему и неопходна средства за реализацију савремене наставе и ваннаставних активности.

Наша школа је једна од школа која учествује у конкурсу за опремање школе средствима која би се користила у настави природних наука, информатике и примењених наука, а која би омогућила  да се ураде многи пројекти за научно-истраживачке центре, ИЦ Петница, конкурсе и фестивале науке у земљи и иностранству. Оно што је највећи бенефит од опремања школа СТЕАМ опремом, поред популаризације науке, је успешна и квалитетна припрема за нови концепт полагања матуре на крају средњошколског образовања. Наша гимназија дуги низ година ради на опремању кабинета и перманентном унапређивању метода и приступа настави, све у тежњи  да се код ученика развије активан  однос према знању, повезивању различитих садржаја, примени у свакодневном животу

На конкурсу ће бити подржано пет средњих школа ( од пријављених 134) са територије Републике Србије. Одлуку о избору школа донеће Kомисија састављена од представника Фондације Ана и Владе Дивац, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Центра за промоцију науке.

https://divac.com/Vesti/2870/Na-konkurs-Podrska-STEAM-obrazovanju-u.shtml