Календар активности за полагање пријемног испита за упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназијиКалендар активности за полагање пријемног испита за упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији

Распоред активности:

  • 20 – 23.05.2016. од 9 до 14h (петак – субота – недеља – понедељак) пријављивање кандидата за пријемни испит (пријављивање се врши код секретара школе)
  • 05.06.2016. недеља, од 10 до 12h пријемни испит
  • 08.06.2016. среда до 8 сати, прелиминарни резултати пријемног испита
  • 09.06.2016. четвртак од 8 до 16h, пријем жалби (код секретара школе) и решавање по жалбама кандидата који су полагали пријемне испите
  • 10.06.2016.г.петак, конaчни резултати пријемних испита до 12 часова

Потребна документа за пријављивање:

  • Пријава за упис (преузмите је овде)
  • Извод из матичне рођених (може копија)
  • Ђачка књижица на увид

Документација се у наведеном року предаје секретару школе. Изузетно, уколикоје пребивалиште ученика ван Пожеге, документација  за пријаву се може доставити и електронском поштом, на адресу: sekretar@gimnazijapozega.edu.rs у истим терминима. Уколико документацију доставите електронском поштом, молимо вас да се након тога јавите телефоном на број 031/714-062 у циљу потврде пријема.