Иза биографијеИза биографије

Мотив извођења часа:Према СМЕРНИЦАМА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У  ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ:

Посебан нагласак током ове школске године је на развоју позитивних људских вредности, унапређивању односа заснованих на поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Датум реализације: 15.9.2023.године

Трећи час наставног дана ( IV3 по распореду биологија, I3 по распореду математика )

Час изведен у одељењима: IV3 ( истраживали и  презентовали тему) и I3 ( активно слушали, дискутовали и изводили закључке)

Наставни предмети: биологија, хемија, математика, физика

Примењена сарадничка настава, пројектно и вршњачко учење.

Аутори: Биља Баковић, Биљана Радовић, Небојша Варница, Гордана Варница

Час изведен у складу са Смерницама МНПТР у оквиру теме: Дани демократске културе

Циљ часа: на примерима биографија научника ученици треба да пронађу примере кршења људских права

Примери:

Розалинд Френклин- научница, биолог, којој је изостала Нобелова награда

Нети Стивенс – није озбиљно схваћена јер у то време научнице нису биле признате

Чарлс Дарвин – још увек оспораван научник

Грегор Мендел – иако ,,отац генетике”, остао непризнат  до краја у своје време, од стране многих научника, чак и самог Дарвина

Дмитриј Иванович Мендељејев – изостала Нобелова награда

Антоан Лорен де Лавоазје- убијен на гиљотини као непријатељ републике

Амедео Авогадро  – није одмах прихваћен

Џон Далтон – одсуство подршке породице и околине

Јанош Бољај- непризанти радови

Еварист Галоа – оспораван

Софија Коваљевскаја- руска математичарка, писац и борац за права жена

Сриниваса Рамануџан- оно што је имао да им покаже било је превише ново, превише непознато и додатно представљено на необичне начине;

Курт Гедел- његов рад био изложен критици и нападима, али је на крају извршио револуцију у математичкој логици

Григориј Перељман – „Не занима ме новац или слава; не желим да будем изложен попут животиње у зоолошком врту“

Хипатија – растргли је на тргу због напредних идеја и неприхватања жене као филозофа

Милева Марић – сложен однос са Ајнштајном

Ксенија Атанасијевић – жена која је идејама поранила век

Хенријета Левит – припадала групи ,,рачунаљки” ( жене које су на Харварду радиле прорачуне у астрономији, а било им забрањено гледање у звезде)

Еми Нетер – у Немачкој владало правило 3К: за жене су кухиња, деца и црква . Еми је у катедри свог професора радила на факултету, била шаптач ,,његових” предавања

Лиза Мајтнер  дискриминација због антијеврејских закона

Напомена:

Појам „корелација” у наставној терминологији има неколико значења. Најшире и најопштије значење корелације односи се на узајамност, повезаност или зависност, односно чињеницу да су две ствари или варијабиле тако повезане да је промена у једној праћена одговарајућим или паралелним појавама у другој. Поред уобичајеног схватања корелације (међусобно повезивање и однос садржаја предмета који се изучавају у школи, именовано као „хоризонтално” и „вертикално“), корелација се успоставља и између оријентационих циљева наставе, исхода и стратегије учења.

Добити од оваквог приступа настави су вишеструке. Интердисциплинарни приступ настави има следеће предности:

• Изучавањем садржаја са аспекта више дисциплина ученици потпуније и свестраније схватају проблем

• Примена знања у пракси што представља потврду њихове усвојености

• Ученици се подстичу на тражење нових путева приликом решавања проблема, односно подстиче се флексибилност мишљења

• Оваквим приступом подстиче се дивергентно мишљење, односно способност ученика да налазе што већи број идеја, оргиналност и нетипичност решења

• Изучавањем садржаја са аспекта више дисциплина доприноси развоју различитих врста интелигенције

• Сагледавају проблем (градиво) у целини код ученика се развија унутрашња мотивација у и радозналост

• Избегава се непотребно понављање, штеди се време

• Настава постаје разноврснија и занимљивија

• Код ученика се развија сараднички дух и организационе способности

Продукти часа: брошуре о научницима, фотографије са часа, анкета и ППТ презентација

Предлог је да се час ( уз одређене корекције, препоруке чланова већа, укључивање још наставних предмета итд.) уврсти у Годишњи план наставе природних наука и за следећу школску годину.