Идејно решење реконструисане зграде Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе у ПожегиИдејно решење реконструисане зграде Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе у Пожеги

Ево приказа како ће зграда изгледати.

Израда идејног решења реконструисане и дограђене зграде Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе у Пожеги је у завршној фази.