Гимназији ,,Свети Сава“ додељена средства циљу подизања услова за остваривање наставеГимназији ,,Свети Сава“ додељена средства циљу подизања услова за остваривање наставе

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја подржаће у 2022. години 18 гиманзија и средњих школа које имају гимназијска одељења доделом финснсијских средстава за унапређивање наставе и учења.

Министарство додељује ова средства у оквиру Пројекта Реформа општег средњег образовања, а након спроведеног јавног позива који је упућен школама.

На основу предлога Kомисије сачињеног на основу вредновања и рангирања пријављених гимназија и средњих школа, донета је Одлука о избору гимназија и средњих школа које имају гимназијска одељења за доделу финансијских средстава за унапређивање наставе.

Гимназија ,,Свеи Сава“ је једна од школа којој ће бити  додељена средства у износу од 500.000 динара за опремање дигиталне учионице у циљу успостављања наставног система који би се користио током редовне наставе и ваннаставних активности, за обуку наставника, за примену ИКТ у наставној пракси и сл.

Више о томе на линку:

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Odluka-gimnazije-unapredjenje-nastave-2022.pdf