Гимназија „Свети Сава“ учествује у Пилот пројекту Државна матураГимназија „Свети Сава“ учествује у Пилот пројекту Државна матура

Пројекат државне матуре (унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања) покренуло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализује се уз финансијску и техничку подршку Европске уније, која је за то донирала 3,7 милиона евра.

Почев од јануара 2019. током три године, Пројекат пружа подршку установама система да припреме, испробају и уведу стандардизоване завршне и матурске испите на крају средњег образовања.

Општи циљ пројекта је да подржи израду савременог и ефикасног образовног система у Републици Србији, који ће допринети изградњи друштва заснованог на знању.

Сврха пројекта је да се припреми образовни систем за спровођење државне матуре на крају средњег образовања у Републици Србији, што доприноси унапређењу квалитета образовања и већем учешћу у високом образовању.

У циљу спровођења пројекта у нашој школи, 4.3.2022.године именаована је четворочлана комисија у саставу:

Иван Драшкић, директор школе, председник комисије

Гордана Варница, наставник физике, заменик председника

Кристина Томић, стручни сарадник, секретар

Наташа Протић наставник географије, члан

У пилотирању учествује 111 матураната школе. Број ученика по предметима је:

1.      Српски језик и књижевност: 111 ученика

2.      Математика: 111 ученика 

Од изборних предмета полажу се следећи испити:

3.      Енглески језик:  36 ученика

4.      Шпански језик: 7 ученика

5.      Руски језик: 1 ученик

6.      Немачки језик: 1 ученик

7.      Хемија: 4 ученика

8.      Историја: 24 ученика

9.      Биологија: 23 ученика

10.  Географија: 10 ученика

11.  Физика: 5 ученика

Датуми полагања су:

5.6.2022. уторак – српски језик и књижевност

6.4.2022. среда –математика

7.4.2022. четвртак -општеобразовни предмети

За још детаља можете погледати презентацију и линк који је у прилогу.

https://matura.edu.rs/pilotiranje/