ГИМФЕСТ 13ГИМФЕСТ 13

Гимназија „Свети Сава“ Пожега

Недеља 22.мај 2022.год.

                                                             

ГИМФЕСТ 13

10.00 Отварање у холу школе

11.00 Упоредна анализа армиранобетонске конструкције са традиционалном и изолованом зиданом испуном при дејству земљотреса- Немања Кртинић – истраживач докторанд на Факултету за грађевину и геодезију, Унивезитет у Љубљани

12.00 Енергетска криза и зелена енергија – др Владимир Ристановић – научни сарадник Института за европске студије 

13.00 Век иновација у медицини од антибиотика до виртуелне реалности –  асс др сци.мед. Бојана Букуров, Медицински факултет, Универзитет у Београду

14.00 Пројекти Experiment Share и YES! International – Michael Gregory, амбасадор науке и делегат  Science of Stage за Француску

15.30 Гравитациони таласи, Јован Алексић – астрофизичар, промотер науке, Друштво астронома Србије

19.00 Караоке

Пројекције у Планетаријуму ( у фискултурној сали школе) од 1100до 1530