Fluks Trade у нашој школиFluks Trade у нашој школи

У среду, 17.2.2021. године, у нашој школи је одржана обука за рад са прикупљачима података (Data Harvest loggeri) и сензорима за мерење температуре, притиска, влажности ваздуха,  pH вредности, колометрима и др.

Представници Fluks Trade-а,  водеће фирме за опремање школа у Србији, присутне су упознали са софтвером за прикупање и обраду података при истраживању природних појава у настави биологије, хемије, физике, особито у настави примењених наука. У школи се већ три године користе  Cornelsen сетови за извођење лабораторијских вежби на часовима природних наука.