FILMić 2019FILMić 2019

Наше ученице учествовале на конкурсу FILMić 2019.

На овогодишњем конкурсу FILMić 2019. Центра за развој и примену науке, технологије и информатике из Новог Сада, учествовале су наше ученице – Марија Маринковић I2 и Јана Тодоровић I2 снимивши филм ,,Мали веики људи“ о иноватору из нашег краја. У филму су  представиле господина Слободана Маркићевића, познатог пожешког занатлију који се, осим својим примарним занимањем, годинама бави и  обновљивим изворима енергије. Ветрењаче су се први пут појавиле у  Персији у 9.веку н.е. Поред воденица које користе хидроенергију до проналаска мотора, сматрају се за прве или ране моторе прединдустријског доба. Коришћене су за млевење житарица, као пумпа за воду, пилана. Ветрогенератори су наследници ветрењача. Покретна крила ветрењаче која се отварају при већој брзини ветра и ојачани држачи крила анкерисани сајлама пружају могућност да се са главне осовине (ротора) пренесе снага на секундарни генератор. Централно кућиште (гондола) у коме је смештен генератор, мултипликатор и кочница не налази се на осовини кола већ је измештен у доњој зони. Секундарни генератор, мултипликатор су конструисани у линерном пољу. Ово решење даје могућност да сама турбина бира правац ветра.