Фестивала биологије Биофест 4 “Биологија по мери деце”Фестивала биологије Биофест 4 “Биологија по мери деце”

Више о фестивалу може се прочитати овде. На Фестивалу смо представили наше радове као примере добре праксе и добили све похвале. Представљени су следећи радови:

Фантастично биље – пројекат који је настао повезивањем два наставна предмета (српски језик и књижевност и биологија) са темом Флора у Вуковом „Рјечнику“ и нашој околини. Циљ пројекта је разумевање карактеристика и значаја флоре у „Српском рјечнику“ Вука Стефановића Караџића, упознавање ботаничке разноврсности изабраног заштићеног подручја и допринос очувању и промоцији биодиверзитета. Пројекат је реализован школске 2020/21. године, а учесници су ученици II3 одељења (32 ученика) природно-математичког смера Гимназије “Свети Сава” Пожега и предметни наставници Марија Јеверичић – наставник српског језика и књижевности и Јелица Миросавић – наставник биологије.

Тихи убица – пројекат из биологије са темом Кватитет ваздуха у Србији. Циљ пројекта је оспособљавање ученика да самостално прикупљају и анализирају податке о стању квалитета ваздуха у Србији. Пројекат је реализован школске 2021/22. године, а учесници су ученици IV4 одељења (22 ученика) рачунарског смера – ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику Гимназије „Свети Сава“ Пожега и предметни наставник Јелица Миросавић – наставник биологије. Линк до презентације: https://prezi.com/v/view/DHWPx2uREHm1OTmTjZA2/2/

Господа газде и гени – пројекат који је настао повезивањем два наставна предмета (српски језик и књижевност и биологија) са темом Генетика у делима „Нечиста крв“ Боре Станковића и „Господа Глембајеви“, Мирослава Крлеже. Циљ пројекта је уочавање утицаја генетике на физички и карактерни профил личности. Пројекат је реализован школске 2021/22. године, а учесници су ученици III3 одељења (31 ученик) природно-математичког смера Гимназије “Свети Сава” Пожега и предметни наставници Марија Јеверичић – наставник српског језика и књижевности и Јелица Миросавић – наставник биологије.