Екскурзија ученика другог разредаЕкскурзија ученика другог разреда

Екскурзија ученика другог разреда је изведена у периоду 25-28.9.2019. године.

На екскурзију је ишло 75 ученика и професори Кузмић Јелена, Варница Гордана, Тановић Петар и Протић Наташа – стручни вођа пута. Маршрута је обухватала: Пожега, Београд ( панорамско разгледање), налазиште Сирмијум, Сремски Карловци ( посета Гимназији, Саборној цркви и тргу), манастир  Ново Хопово, Нови Сад, Петроварадинска тврђава, смештај у хотелу ,,Војводина”; други дан: Нови Сад ( панорамско разгледање), Смедерево тврђава, налазиште Виминацијум, Доњи Милановац ( смештај у хотел ,,Лепенски Вир”) ; трећи дан: Лепенски Вир, ХЕ Ђердап, Кладово, Гамзиград, Ниш ( смештај у хотелу ,,Александар”; четврти дан: Ниш обилазак Ћеле Куле, Крушевац, манастир Лазарица, манастир Љубостиња, Пожега.

Програм путовања био је у организацији Туристичке агенције ,,Grand Tours“ Нови Сад која је обезбедила туристичког водича и лекара.

    Полазећи од тога да је

,, Циљ екскурзије  непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе.

 Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима...“

(ПРАВИЛНИК  o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи “Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019.године) сматрамо да је овогодишња екскурзија ученика другог разреда у потпуности успешно изведена.

Одељенско веће другог разреда