ДРУГА НАГРАДА ЗА ЛИНГВИСТИЧКУ СЕКЦИЈУ НАШЕ ШКОЛЕДРУГА НАГРАДА ЗА ЛИНГВИСТИЧКУ СЕКЦИЈУ НАШЕ ШКОЛЕ

На конкурсу за избор најбољих лингвистичких секција у школској 2019/2020.години, у огранизацији Друштва за српски језик и књижевност Србије и Вукове задужбине, лингвистичкој секцији наше школе додељена је друга награда.

Лингвистичка секција Гимназије „ Свети Сава“ први пут је почела са радом пре четири године. Циљ рада ове секције јесте истраживање језика као средства комуникације и обележја културе живљења и традиције једног народа, као и развијање интересовања према матерњем језику са задатком да се он негује и развија. Ученици поред проширивања знања у вези са језиком, развијају свој истраживачки дух, креативност и уче се успешном тимском раду и јавном наступу.

Чланови секције су ученици првог, другог и трећег разреда: Дарко Алексић, Александра Попадић, Анђела Петковић, Милица Томић, Михаило Жунић, Јована Јанковић, Данило Стоковић, Ђорђе Милчановић, Јана Савовић, Марија Марковић.