Вести


Изборни програми за први разредИзборни програми за први разред

На основу плана и програма за  први разред гимназије, будући ученици првог разреда друштвено-језичког и природно-математичког смера ће, осим обавезних предмета имати и два изборна програма.

Решење тестаРешење теста

У прилогу је решење теста са пријемног испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Полагање пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатикуПолагање пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Поштовани ученци,