Час о ваздушном притискуЧас о ваздушном притиску

1.2.2024. године, у одељењу  природно-математичког смера првог разреда одржан је тимски час о ваздушном притиску.

Час су извеле Протић Наташа предметни наставник, Благојевић Невена предметни наставник и Варница Гордана наставник сарадник.

            Идеја ауторки часа је да се, путем сарадничке наставе, градиво физике и географије повежу, да се појам притиска чврстих тела и течности примени на појмове из географије, а да се, кроз демонстративне огледе, покаже кратка историја појма те његова примена у науци и свакодневном животу.

Исходи часа:

Ученик ће, користећи географске карте и ИКТ-е, моћи да анализира процесе у ваздушном омотачу и њихов утицај на временске прилике на Земљи;  моћи ће да критички процењује активности човека којима утиче на промене у атмосфери, тумачи временску прогнозу.

По завршетку часа ученик ће разумети појам притиска, умети да тумачи временску прогнозу, разумети циркулацију атмосфере, разликовати јединице мере за притисак, научити чиме се мери ваздушни притисак и разумети историјски развој појма.

Након појашњења појмова, уследили су демонстарциони огледи. Ученици су показали барометар и објаснили принцип рада. Занимљив део су биле приче из историје науке о Торичелију и магдебуршким хемисферама.